Kim đế / ống ngậm giày
Chất liệu kim: Dây thép
Vật liệu xử lý: gỗ với vòng thép
Màu sắc: Đỏ sẫm.
Thời trang: Móc tampa nhọn.
Kim để may giày, dép, túi da, ví, hành lý và các vật dụng sửa chữa khác
Nb.
-Viết Các biến thể / màu sắc / kích thước trong TIN NHẮN TỪ NGƯỜI MUA (viết trên trò chuyện KHÔNG ÁP DỤNG). Nếu không có thông tin sẽ được gửi ngẫu nhiên mà không cần xác nhận. Lưu ý: mặc dù không có biến thể / màu sắc / kích thước để lựa chọn, chính sách này vẫn có hiệu lực. -Nếu Biến thể / màu sắc / kích thước mong muốn không tồn tại và không ghi “EMPTY = HỦY” trong THÔNG ĐIỆP TỪ NGƯỜI MUA sẽ được gửi ngẫu nhiên mà không cần xác nhận. Lưu ý: mặc dù không có biến thể / màu sắc / kích thước để lựa chọn, chính sách này vẫn có hiệu lực.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Dụng Cụ Hỗ Trợ Xỏ Kim Khâu”