Thời gian giao hàng dự kiến cho sản phẩm này là từ 7-9 ngày

Chất liệu: PVC

Kích thước:

3 Kích thước: một album có thể giữ được 200 tấm ảnh

Kích thước lưới: 6,3 * 8,9cm tiêu chuẩn để sản xuất 3 inch

Kích thước 5S: một album có thể giữ được 100 tấm ảnh

Kích thước lưới: 12,7 * 8,9cm tiêu chuẩn để sản xuất 5 inch

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “[Hàng Hot ] Album ảnh 3 inch – 5 inch đựng ảnh polaroid của thần tượng”