Pack tướng EX dành cho bộ Tam quốc sát: Quốc chiến.
Trong pack này gồm 6 tướng song thế lực:
_Đường Tư (Ngô/Nguỵ)
_My Phương & Phó Sĩ Nhân (Thục/Ngô)
_Lưu Kỳ (Thục/Quần)
_Mạnh Đạt (Nguỵ/Thục)
_Sĩ Nhiếp (Ngô/Quần)
_Trương Lỗ (Nguỵ/Quần)
4 tướng đơn thế lực:
_Từ Thứ (Thục)
_Đổng Chiêu (Nguỵ)
_Nghiêm Bạch Hổ (Quần)
_Ngô Cảnh (Ngô)
4 lá cẩm nang thế lực và 1 lá Chiếu Thư
Đây pack tướng mở rộng giúp chiến thuật chơi đa dạng, nhiều sự lựa chọn phong phú hơn cho bộ Tam quốc sát: Quốc chiến.
#boardgame #tamquocsat #boardgame #tamquocsat #tqs #vuongtrieu #noichien #quocchien

1 review for Tam Quốc Sát: Bộ mở rộng Bất Thần Thiên – Bản Thượng

  1. v*****3

    đợi hơi lâu nhưng sản phẩm vẫn tốt, chất lượng ok, giao hàng lẹ, cảm ơn shop rất nhiều

Add a review